lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

AINA serviss, SIA - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos piedalās LU profesionālās studiju programmas "Darba vides aizsardzība un ekspertīze" Valsts pārbaudījumu komisijas darbā

 

Pēc divu gadu mācībām LU ķīmijas fakultātes profesionālas studiju programmas "Darba vides aizsardzība un ekspertīze" studentiem ir pienācis laiks stāties Valsts pārbaudījumu komisijas priekšā, lai parādītu savas zināšanas un prasmes, kas iegūtas gan studiju laikā gan mācību praksēs.

Jaunie darba aizsardzības maģistri demonstrē savas zināšanas. Kopējais studentu vērtējums ir vidēji labs. Zināšanas studentiem gan nedaudz atšķiras. Labākas ir tiem, kuri darbojas darba aizsardzības jomā un kuriem ir praktiskās iemaņas.

Kopumā maģistra darbi vērtējami kā vidēji labi.