lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Attālinātais darbs un darba aizsardzības jautājumi. Attālinātais darbs valsts pārvaldē. Prezentācija.

Attālinātais darbs (arī valsts pārvaldē) šodien jo īpaši kļuvis ļoti aktuāls. Mēs piedāvājam prezentāciju par attālināto darbu saistībā ar darba aizsardzības jautājumiem. Šo prezentāciju Jūs varēsiet izmantot savā darbā.

Attālinātais darbs - tāds darba izpildes veids, ka darbs, kuru nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmuma ietvaros, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tai skaitā darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Par attālināto darbu šā likuma izpratnē netiek uzskatīts darbs, kas tā rakstura dēļ ir saistīts ar regulāru pārvietošanos.