lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

LTRK Kurzemes biznesa kluba pasākums Kuldīgā 2018. gada 3. oktobrī

Tas bija pirmais mūsu pasākums kā darba aizsardzības ekspertiem, ko rīko LTRK. Ievadlekcijas tēma bija "Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā - tas nav sarežģīti!". Vienkāršotā veidā 15 minūtēs centāmies paskaidrot darba aizsardzības sistēmas izveides būtību bīstamajās nozarēs, ja uzņēmumā strādā vairāk kā 10 darbinieki. Tika izskaidrots, kas ir darba vides riski bīstamajās nozarēs, kā veidojas darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Daudziem bija atklājums, jaunums, kādos gadījumos bīstamajās nozarēs, kur uzņēmumā ir vairāk kā 10 darbinieki, tiek piesaistīta kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos vai darba aizsardzības vecākais speciālists.

Īpaša uzmanība tika pievērsta darba vides riska faktoru novērtēšanā ar datorprogrammu RA&S. Saite http://aina.lv/pakalpojumi/darba-aizsardziba/darba-vides-risku-novertesana-ar-datorprogrammu-raands

Tika veltīta uzmanība arī darba vides risku novērtēšanai būvniecībā.

Lekcijas prezentācija apskatāma /vendor/fileman/../../content/prezentacijas/aina_prezentacija_pp_031018.pdf.