lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba aizsardzības instrukcijas, bezmaksas paraugi

Tiek piedāvāti darba aizsardzības instrukciju bezmaksas paraugi par dažādām tēmām: biroja darbs, būvniecība, ceļu būve, dažāda veida ražošana, transporta joma, namu apsaimniekošana, pakalpojumu joma, skaitumkopšana, elektrodrošība, pirmā palīdzība, ķīmija, darbs uz CNC darbgaldiem, ... Protams, ka darba aizsardzības instrukcija ir jāizstrādā katram konkrētam gadījumam, taču šos paraugus var ņemt par pamatu. Atsevišķos gadījumos labi noder arī darba aizsardzības instruktāžas krievu valodā, jo īpaši Latvijas apstākļos. Tas ļauj darbiniekiem (krieviski runājošiem, kuri nepārvalda latviešu valodu) labāk izprast darba aizsardzību uzņēmumā. Zemāk tiek piedāvāts bezmaksas paraugu darba aizsardzības instrukciju saraksts.

Darba aizsardzības instrukcija, bezmaksas paraugs latviešu valodā:

Darbs birojā:

Būvniecība, ceļu būve, darbi ar tehniku, ražošana, darbgaldi, rokas instrumenti....

Namu apsaimniekošana:

Pakalpojumu sfēra, sabiedriskā ēdināšana, medicīna ...

Darba aizsardzības instrukcija, paraugs krievu valodā:

Turpmāk šīs sadaļas tiks papildinātas ar jauniem darba aizsardzības instrukciju paraugiem.