lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Ražošanas objektu, būvobjektu apsekošana

Viens no būtiskākajiem darba aizsardzības vecākā speciālista pienākumiem ir objektu, būvobjektu apsekošana. It īpaši, ja darbība ir saistīta ar tā saucamajamām smagajām nozarēm kā būvniecība, meža ceļu būve, meliorācijas sistēmu izbūve, tiltu būve, darbi dzelzceļa izbūvē, insfrastruktūrā, darbi mežā, lauksaimniecības darbi, darbi noliktavās, spridzināšanas darbi karjeros,  tipogrāfijas darbi, darbi pārstrādes rūpniecībā, santehnikas ražošana, pārtikas produktu ražotnēs, saules paneļu uzstādīšana Vācijā, Beļģijā, Nīderlandē, Latvijā (alternatīvā enerģija), metālapstrāde  ...

Tieši objekti ir vietas, kur var notikt smagi un pat letāli nelaimes gadījumi. Tāpēc ir jāpieliek visas pūles, lai novērtu iepējamo nelaimes gadījumu cēloņus. Objektu apsekošana parasti ir darbietilpīgs un laikietilpīgs process. Šeit pasūtītājam, darba devējam jārēķinās ar iespējamajiem izdevumiem.

Lai cik labi būtu sakārtota darba aizsardzības dokumentācija, tas vēl negarantē nodarbināto drošību objektā. Tikai regulāra, nopietna objektu, būvobjektu uzraudzība to var nodrošināt. Tas prasa no speciālista zināšanas, prasmes un iemaņas, ko var gūt tikai ar daudzu gadu pieredzi praktiskajā darbā.

Mēs piedāvājam savas prasmes un kompetences, lai veiktu šo ne visai vieglo uzdevumu.

  Veidosim vidi sev apkārt!