lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Psihoemocionālo darba vides risku, stress darbā novērtēšana ar datorprogrammu „Work Positive”

Psihoemocionālo risku novērtēšanai - stress darbā tiek izmantota datorprogramma „Work Positive”, lai noskaidrotu darba spriedzes ietekmi (darba spriedzes indikators) uz darbinieku uzņēmumā. Tā ir Anglijas Veselības un drošības administrācijas (HSE) 2004.gadā izstrādātā, un mūsu uzņēmumā latviskota un pilnveidota.
Programmas pamatā ir 67 aptaujas anketas jautājumi (latviski, krieviski un angliski), kas dod gan vidējo vērtējumu, gan arī precīzu izvērtējumu šādās 10 kategorijās:
1.    prasības darbā;
2.    uzdevumu kontroles iespējas;
3.    vadības atbalsts;
4.    kolēģu atbalsts;
5.    attiecības ar kolēģiem;
6.    darbinieka loma uzņēmumā;
7.    pārmaiņas uzņēmumā, komunikācija;
8.    darbinieka ieguldījums darbā un atalgojums (atsauksme, uzslavas);
9.    aroda veselība un aizsardzība darbā;
10.    darba spriedzes rādītāji darbā.
Uz katru no jautājumiem ir pieci atbilžu varianti, kas tiek vērtēti no 1 līdz 5 ballēm un aptaujas anketas beigās lūgts uzrādīt trīs galvenos spriedzes iemeslus.
„Work Positive” datorprogramma veic prognozi, kādi rādītāji būs jāsasniedz īstermiņā un ilgtermiņā. Šī datorprogramma izveido grafiskos rezultātus, kas atspoguļo 10 kategorijām precīzu vērtējumu (atbildes uz jautājumiem), norādot riska līmeni (no zema līdz augstam). Turklāt šī datorprogramma atspoguļo arī rezultātus skaitliskā izteiksmē tabulu veidā, uzrāda galvenos spriedzes avotus darbā un citus datus, kas izmantojami precīzākai psiholoģiskā klimata analīzei uzņēmumā.