lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Ugunsdrošība, instruktāža, apmācība ugunsdrošībā, ugunsdrošības instrukcijas bezmaksas paraugs, civilā aizsardzība

Saviem esošajiem klientiem sniedzam konsultācijas ugunsdrošībā un civilajā aizsardzībā:

Lekcijās īpašu uzmanību pievēršam ugunsdrošības instrukcijām objektos - gan komercobjektos, gan dzīvojamā fonda mājās, ēku, būvju ugunsdrošība..

Ļoti nopietns un darbietilpīgs jautājums ir instruktāža, apmācība ugunsdrošībā, instrukciju izstrāde komerobjektiem un arī dauddzīvokļu objektiem.

Saskaņā ar ugunsdrošības noteikumu prasībām par ugunsdrošības instrukcijās iekļaujamo informāciju, vairs nav iespējama pilnīgi vienādu instrukciju izstrāde, tās ir jāizstrādā individuāli katram objektam iekļaujot visu nepieciešamo informāciju.
Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai. Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus.
Attiecas uz visiem daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem. Noteikumi nosaka, ka ar šo instrukciju ir vienkārši jāiepazīstina, to var izdarīt – izplatot instrukciju pasta kastītēs, nosūtot kopā ar ikmēneša rēķiniem, ievietojot apsaimniekotāja elektroniskajā vietnē.
Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.
Ugunsdrošības instrukciju izstrādā valsts valodā un, ja nepieciešams, tulko visām objektā nodarbinātajām, organizatoriski iesaistītajām personām, kā arī personām, kuras veic darbu objektā uz līguma pamata vai ir citu komersantu darbinieki, kas nodarbināti objektā, atrodas praksē vai apmācībā, vai lietotājiem saprotamā valodā.
Atbildīgajai personai ir jābūt pārliecinātam, ka visas objektā nodarbinātās personas saprot valsts valodu un būs spējīgas iepazīties un izprast instrukcijas saturu. Pretējā gadījumā instrukcija ir jātulko (jāizskaidro) darbiniekam saprotamā valodā. Tas attiecās gan uz nodarbinātiem Latvijas republikas pilsoņiem un iedzīvotājiem, gan uz pieaicinātiem viesstrādniekiem.