lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba drošība un ugunsdrošība Padomju Latvijā 1970.-1980. gados

Interesanti ir atskatīties jau uz aizgājušo Padomju laiku, pirms gadiem 40 - 50. Arī toreiz bija darba aizsardzība, toreiz gan to sauca par darba drošību un darba aizsardzības speciālistu vietā bija darba drošības inženieris vai sabiedriskais inspektors. Nosaukumi bija dažādi, bet būtība no tā nemainījās. Padomju laikos bija pieņemts instrukcijas darba drošībā un ugunsdrošībā izvietot pie sienām, sabiedriskās vietās, remontdarbnīcās, ražotnēs, kolhozos un sovhozos .... tā, lai tās būtu pieejamas darbaļaudīm. Tika izvietoti arī uzskatāmi darba drošības plakāti, kur bija norādīts kā jārīkojas, veicot dažādus darbus. Plakāti gan dažreiz pēc formas atgādināja ideoloģisko audzināšanu, bet pēc satura tomēr bija lietišķi.

Piedāvājam ieskatu darba aizsardzības vēsturē. Zemāk būs redzami uzskatāmie materiāli, instrukcijas darba drošībā:

 • Darba aizsardzības stends
 • Drošības tehnikas instrukcija krāsošanas darbos
 • Evakuācijas plāns
 • Darba aizsardzības diena mehāniskajās darbnīcās
 • Ugunsdrošības instrukcija
 • Ugunsdrošības instrukcija remontdarbnīcām

Redzami arī plakāti, aģitācijas materiāli:

 • Cērtot materiālu lieto aizsargbrilles, sargā acis
 • Sabiedriskais inspektors. Ievēro uzglabāšanas noteikumus.
 • Atpūtas vieta
 • Plakāts par darba drošības ievērošanu - sargāt acis, lietot IAL, ievērot darba drošību ....
 • Nebūsim cūkas
 • Plakāts par sprādzienbīstamību
 • Plakāts ugunsdrošībā. Aicinājums stāties brīprātīgajos ugunsdzēsējos.
 • Plakāts elektrometinātājiem

Daži materiāli par darba drošību un ugunsdrošību, kādus izmantoja Padomju Latvijā 1970. - 1980. gados: