lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

AINA serviss, SIA piedalās LTRK Latgales nodaļas organizētajos semināros Daugavpilī 23.01.2019 un Rēzeknē 24.01.2019 ar savām lekcijām

Mēs piedalīsimies LTRK Latgales nodaļas organizētajos semināros un lasīsim lekcijas par tēmu: Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā.
Lekcijā izskatāmie jautājumi:
1.    bīstamās nozares uzņēmējdarbībā;
2.    darba vides riska jēdziens;
3.    darba vides risku izvērtēšana, datorprogrammas izmantošana;
4.    darba aizsardzības pasākumu plāns;
5.    darba aizsardzības instrukcijas un instruktāža;
6.    pirmā palīdzība uzņēmumā;
7.    jautājumi un atbildes.
Un lekcijas par tēma: Ugunsdrošība uzņēmumā
Lekcijā izskatāmie jautājumi:
1.    ugunsdrošības noteikumi;
2.    ugunsdrošības instrukcija un instruktāža;
3.    ugunsdzēsības līdzekļi;
4.    ugunsbīstamo darbu veikšana;
5.    evakuācijas ceļi;
6.    elektroinstalācija;
7.    rīcība ugunsgrēka gadījumā;
8.    jautājumi un atbildes.

Lekcijas sākums plkst. 13-00. Katras lekciju garums - 1 stunda.

Lai uzņēmējiem būtu interesantāk, jautājumi seminārā tiks skatīti no praktiskajiem pielietojuma aspektiem. Apmācību, lekciju laikā uzņēmējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus. Semināra gaitā būs iespēja tikties individuālajās konsultācijās, lai varētu izrunāt konkrētus jautājumus, kas attiecas uz uzņēmumu.