lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba aizsardzība

Sniedzam sekojošus darba aizsardzības pakalpojumus:

 • darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzturēšana uzņēmumā, darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus,
 • darba aizsardzības dokumentu audits un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana,
 • darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, t.sk. – darba vides riski (DVR) novērtēšana izmantojot datorprogrammu RA&S, preventīvo pasākumu noteikšana, darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde,
 • Psihoemocionālo risku (stress darbā) novērtēšana ar datorprogrammu „Work Positive”
 • uzņēmumu, struktūrvienību, objektu, būvobjektu apsekošana un to atbilstības izvērtēšana saskaņā DA, vides aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām un apsekošanas protokolu sastādīšana,
 • uzņēmuma darbinieku apmācība, lekcijas uzņēmumos, objektos (arī lekcijas būvobjektos) par dažādām tēmām,
 • darba aizsardzības koordinators būvobjektos, darba aizsardzība būvniecībā,
 • vides aspektu izvērtēšana objektos (būvobjektos),
 • nelaimes gadījumu izmeklēšana, arodslimību izmeklēšana,
 • darba aizsardzības instrukciju izstrāde un instruktāžu veikšana,
 • darba aizsardzības plānu izstrāde būvobjektiem,
 • obligātās veselības pārbaudes (OVP) organizēšana,
 • darba vides/vietas parametru mērījumu organizēšana,
 • nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana,
 • uzņēmuma interešu pārstāvēšana Valsts darba inspekcijā,
 • uzņēmumu konsultēšana darba aizsardzībā jomā un darba vides uzlabošanā,
 • ugunsdrošības instrukciju izstrāde objektiem (komercobjektiem, dzīvojamajam fondam)
 • citi ar DA, vides aizsardzību, ugunsdrošību, civilo aizsardzību ... saistīti pakalpojumi
   

cenas pieprasījums

 

 

 

Darba aizsardzības un kvalitātes politika

 

SIA “AINA serviss” par savu galveno uzdevumu izvirza organizēt uzņēmuma darbību, koncentrējoties uz augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu Nodrošinot nepārtrauktu attīstību un konkurētspējīgu pakalpojumu sniegšanu mainīgos tirgus apstākļos, vienlaicīgi nodrošinot sakārtotu un drošu darba vidi uzņēmuma darbiniekiem. Vadība un visi uzņēmuma darbinieki ir atbildīgi par uzņēmumā noteiktās kārtības ievērošanu un klientu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem.

Par prioritāti darba aizsardzības un nodarbināto veselības aizsardzības jomā mēs izvirzām preventīvo darbību, kas balstīta uz riska novērtēšanas rezultātiem un orientēta uz nelaimes gadījumu darbā un arodslimību cēloņu novēršanu, riska novēršanu vai attiecīgo riska faktoru iedarbības varbūtības samazināšanu līdz tādam minimumam, pie kura risks darbinieku veselībai un dzīvībai nav bīstams.

Lai nodrošinātu darba aizsardzību un darbinieku veselības aizsardzību darbā, apņemamies nodrošināt veselībai un drošībai piemērotu darba vidi, tai skaitā ievainojuma, traumu un slikta veselības stāvokļa novēršanu.

Lai garantētu nemainīgi augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņēmuma esošajiem un jaunajiem klientiem, uzņēmums strādā pie attīstības, lai saglabātu savas esošās pozīcijas un paplašinātu uzņēmuma pakalpojuma apjomu. Liela loma kvalitātes politikas veicināšanā ir uzņēmuma vadības un darbinieku izglītošanā mācībās, kursos, lekcijās...

Apzinamies un izpildam Latvijas Republikas un Eiropas Savienības darba aizsardzības normatīvo aktu un citas prasības, kas uzņēmumam ir saistošas un attiecināmas uz darba aizsardzības sistēmu, t.sk. būtiskajiem darba vides riskiem. Mēs nepārtraukti pilnveidojam ieviesto darba aizsardzības sistēmu, kā arī uzlabojam vadības sistēmas efektivitāti un ievērojam tajā noteiktās prasības.

 

darba aizsardzība būvobjektādarba aizsardzības koordinātorsdarba aizsardzības koordinātorsdarba aizsardzības koordinātorsdarba drošība būvobjektādarbinieku apmācība būvobjektādarba aizsardzība būvniecībābūvobjektu apsekošanadarba aizsardzībaceļa izveide

Veidosim vidi sev apkārt!