lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK Latgales nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un AINA serviss, SIA - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos organizē semināru, 24.01.2018

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK Latgales nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un AINA serviss, SIA - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos organizēja semināru, 24.01.2018 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK Latgales nodaļa sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un AINA serviss, SIA - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos 24.janvārī plkst.13.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Atbrīvošanas alejā 115 k/4, 308. telpā, organizēja semināru 'Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība uzņēmumā'.

1.lekcija: Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā
Tēmas:
1)    bīstamās nozares uzņēmējdarbībā;
2)    darba vides riska jēdziens;
3)    darba vides risku izvērtēšana, datorprogrammas izmantošana;
4)    darba aizsardzības pasākumu plāns;
5)    darba aizsardzības instrukcijas un instruktāža;
6)    pirmā palīdzība uzņēmumā;

7)    jautājumi un atbildes.
2.lekcija: Ugunsdrošība uzņēmumā
Tēmas:
1)    ugunsdrošības noteikumi;
2)    ugunsdrošības instrukcija un instruktāža;
3)    ugunsdzēsības līdzekļi;
4)    ugunsbīstamo darbu veikšana;
5)    evakuācijas ceļi;
6)    elektroinstalācija;
7)    rīcība ugunsgrēka gadījumā;

8)    jautājumi un atbildes.
Seminārs 2 paredzēto stundu vietā ieilga uz 3 stundām, jo Latgales uzņēmējiem bija liela interese par darba aizsardzības jautājumiem, jo īpsaši par darbu augstumā, darbu uz sastatēm, pretkritiena sistēmas lietošanu, darbu būvbedrēs, obligāto veselības pārbaužu organizēšanu ...