lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Pieņemam mācību praksi Latvijas Universitātes darba aizsardzības maģistra studijās

Šodien pieņēmām 1. un 3. prakses atskaites LU darba aizsardzības maģistra studiju studentiem.  Prakses atskaitē studentiem bija jāatspoguļo sekojošas tēmas:

  1. Uzņēmuma, organizācijas darbības un struktūras raksturojums.
  2. Politika nodarbināto drošībā un veselības aizsardzībā.
  3. LR likumi un MK noteikumu saraksts, kas ir saistoši uzņēmumam, organizācijai.
  4. Darba aizsardzības instrukciju saraksts.
  5. Literatūras apskats.  Dot ieskatu par izvēlētās nozares attīstību Latvijā. Aprakstīt būtiskākos nozares riskus, informācija no Internetā iegūstamās literatūras, brošūrām un publikācijām.
  6. Darba vides un darba aizsardzības sistēmas audits.
  7. Strādājošo aptauja un aptaujas rezultātu analīze (analizēt izdalē dotos aptaujas lapu datus).
  8. Darba vides risku identifikācija.
  9. Secinājumi un rekomendācijas.

Studenti apskatīja ne tikai darba aizsardzības, bet arī ugunsdrošības un vides aizsardzības jautājumus.

Šoreiz studenti uzrādīja diezgan labas zināšanas un mācēja prezentēt arī savas praktiskās iemaņas. Var teikt, ka pēdējos gados novērohama parādība, ka studēt darba aizsardzību nāk arvien motivētāki studenki. Daudzi no viņiem jau darbojas savā profesijā.