lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Preiļos 21.03.2019 tiek organizēts seminārs darba aizsardzībā un ugunsdrošībā. Semināru organizē LTRK Latgales nodaļa sadarbībā ar SIA “AINA serviss” - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos un Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru

"Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība uzņēmumā".

Seminārā izskatītās tēmas:

Lekcijas tēma: Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā

Lekcijā izskatāmie jautājumi:

 1.     bīstamās nozares uzņēmējdarbībā;
 2.     darba vides riska jēdziens;
 3.     darba vides risku izvērtēšana, datorprogrammas izmantošana;
 4.     darba aizsardzības pasākumu plāns;
 5.     darba aizsardzības instrukcijas un instruktāža;
 6.     jautājumi un atbildes.

Pārtraukums 20 minūtes

Lekcijas tēma: Ugunsdrošība uzņēmumā

Lekcijā izskatāmie jautājumi:

 1.     ugunsdrošības noteikumi;
 2.     ugunsdrošības instrukcija un instruktāža;
 3.     ugunsdzēsības līdzekļi;
 4.     ugunsbīstamo darbu veikšana;
 5.     evakuācijas ceļi;
 6.     elektroinstalācija;
 7.     pirmā palīdzība uzņēmumā;
 8.     rīcība ugunsgrēka gadījumā;
 9.     jautājumi un atbildes.

Semināru vada:

Mg. Soc. Ziedonis Liepiņš, SIA “AINA serviss” – kompetentas institūcijas darba aizsardzības jautājumos valdes loceklis, darba aizsardzības vecākais speciālists. Aktīvi darbojas Ergonomikas biedrība un Latvijas universitātē darba aizsardzības studiju programmā, kā arī piedalās mācību prakšu aizstāvēšanas komisijās kā speciālists ar praktisko pieredzi.

Savā uzņēmējdarbībā specializējas darba aizsardzības uzraudzībā dažādu nozaru uzņēmumos, bet jo īpaši tā saucamajās bīstamajās nozarēs.

Semināra norises laiks: plkst. 13:00-15:30

Semināra valoda: latviešu

Dalības maksa: BEZMAKSAS

Seminārs paredzēts LTRK biedriem un Latgales uzņēmējiem.