lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Seminārs par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem uzņēmumā Daugavpilī 23.01.2019

23. janvārī notika seminārs par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem uzņēmumā, kur lektori bijām mēs. To organizēja Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera LTRK Latgales nodaļa kopā ar mūsu uzņēmumu AINA serviss, SIA - kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos.

Seminārs notika 23.janvārī plkst.13.00 LTRK birojā, Daugavpilī, Lāčplēša ielā 10,  par tēmu "Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā. Ugunsdrošība uzņēmumā".

1.lekcija: Darba aizsardzības sistēma uzņēmumā
Tēmas:
1)    bīstamās nozares uzņēmējdarbībā;
2)    darba vides riska jēdziens;
3)    darba vides risku izvērtēšana, datorprogrammas izmantošana;
4)    darba aizsardzības pasākumu plāns;
5)    darba aizsardzības instrukcijas un instruktāža;
6)    pirmā palīdzība uzņēmumā;

7)    jautājumi un atbildes.
2.lekcija: Ugunsdrošība uzņēmumā
Tēmas:
1)    ugunsdrošības noteikumi;
2)    ugunsdrošības instrukcija un instruktāža;
3)    ugunsdzēsības līdzekļi;
4)    ugunsbīstamo darbu veikšana;
5)    evakuācijas ceļi;
6)    elektroinstalācija;
7)    rīcība ugunsgrēka gadījumā;

8)    jautājumi un atbildes.
Seminārs 2 paredzēto stundu vietā ieilga uz 3,5 stundām, jo Latgales uzņēmējiem bija liela interese par darba aizsardzības jautājumiem, jo īpsaši par darbu augstumā, darbu uz sastatēm, pretkritiena sistēmas lietošanu, darbu būvbedrēs, obligāto veselības pārbaužu organizēšanu ... Semināra dalībnieki izrādīja interesi arī par darba vides risku izvērtēšanu ar datorprogrammu RA&S.

Izrādītā interese bija patīkams pārsteigums. Tas liecina par to, ka šie jautājumi Daugavpils pusē ir ļoti svarīgi.