lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Seminārs: Jaunais arodveselības un darba drošības standarts ISO 45001:2018 – ceļš uz apmierinātākiem darbiniekiem un labākiem biznesa rezultātiem Jaunais arodveselības un darba drošības standarts ISO 45001:2018

Jaunais arodveselības un darba drošības standarts ISO 45001:2018, tā ieviešana nav aiz kalniem.

Kvalitātes pēcpusdienā galvenie izskatītie jautājumi:    
- ISO 45001:2018 standarta prasības,
- kopīgais un atšķirīgais, salīdzinot ar darba drošuma OHSAS 18001 standartu,
- prasības, kas skar uzņēmuma augstāko vadību,
- ieteikumi uzņēmumam sistēmu pilnveidošanai un prasību ieviešanai,
- izaicinājumi sistēmas pilnveidošanā.

ISO 45001:2018 parādījās 12.03.2018 un nomainīs esošo OHSAS 18001:2007.

Semināru vadīja Dzintars Putnis.

Galvenās gaidāmās izmaiņas skars tādas sadaļās kā droša darba vide, samazinās negadījumu, nelaimes gadījumu, arodsaslimšanu skaitu. ISO 45001:2018 standarta struktūra būs analoga ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartu struktūrai un nodrošina vairāku standartu prasību integrēšanu darba drošības sistēmu, kvalitātes, vides un arodveselības sistēmas.
Pārejas modelis būs līdzīgs kā nesen atjaunotajiem ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 standartiem.

Esam gatavi jauniem izaicinājumiem. Gaidīsim, kad varēs iegādāties arodveselības un darba drošības standartu ISO 45001:2018 latviešu valodā.