lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba aizsardzības un ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālu paraugi. Ievadapmācības instruktāžas žurnāli. Darba aizsardzības plāns būvniecībā (būvobjektā).

Piedāvājam darba aizsardzības instruktāžas žurnālu darba vietā, paraugu un ugunsdrošības instruktāžas žurnālu, paraugu un ievadapmācības instruktāžas žurnālu, paraugu. Šos žurnālus iespējams izdrukāt un sasiet ar spirāli, visieteicamāk. Tādā veidā ir iepējams samazināt izmaksas darba aizsardzības instruktāžas žurnāla iegādei uzņēmumā un samazināt izmaksas ugunsdrošības iznstruktāžas žurnāla iegādei.

Piedāvājam darba aizsardzības un ugunsdrošības žurnālus un ievadapmācības instruktāžas žurnālu:

Darba aizsardzības plāna būvniecībā bezmaksas paraugs: