lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Darba vides riska faktoru novērtēšana ar datorprogrammu RA&S

Darba vides risku novērtēšanai tiek pielietota datorprogramma „Risk Assessment & Safety” (RA&S). DVR tiek izvērtēti ar Somijas Tamperes tehnoloģiskajā universitātē izstrādātā 5 baļļu matricu. Var tikt piesaistītas arī citas, sarežģītākas darba vides risku izvērtēšanas matricas.

Somijas 5 baļļu riska matrica

Datorprogramma atļauj veikt darba vides risku izvērtēšanu arī angļu valodā (papildus pakalpojums).

Darba vides riski tiek drukāti klasiskajā tabulas veidā. Papildus darba vides risku izdrukai, tiek izdrukāta arī informācijas, pavadošie dokumenti, kas ļauj analizēt situāciju uzņēmumā pēc deviņiem parametriem:
1)    darba aizsardzības instrukcijas (saraksts), kur norādītas visas instrukcijas katrai profesijai (amatam),
2)    darba vietu un darbinieku saraksts, kas strādā kaitīgos un īpašos apstākļos,
3)    darba vides risku faktoru novērtēšanu, ko prasti izmanto uzņēmuma telpu un darba apstākļu novērtēšanai, darba vides risku novērtēšana būvniecībā,
4)    darba aizsardzības pasākumi darba vietās un darba vidēm,
5)    darbinieku saraksts pēc profesijām, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm, norādīti veselībai kaitīgie faktori,
6)    individuālie aizsardzības līdzekļi  – grupu novērtējums personālam, kur tiek norādīti visi individuālie aizsardzības līdzekļi darba videi un amatam,
7)    instrumentu pielietojums personālam pēc profesijām,
8)    darba vides riska faktoru novērtējums personālam.

  • Darba vides risku novērtēšana būvniecībā paraugs