lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Tiek sakārtota ugunsdrošība Babītes sv. Annas luterāņu baznīcā

Tiek sakārtota darba aizsardzība (darba drošība) un ugunsdrošība mums tuvās draudzēs. Šoreiz tā ir Babītes sv. Annas luterāņu baznīca. Kaut arī baznīca netiek īpaši aktīvi izmantota, tomēr mums visiem draudzes locekļu drošība ir ļoti svarīga.

No Vikipedia: "Babītes draudzes novada Sv. Annas kapelu, tāpat kā Sv. Nikolaja un Sv. Jāņa kapelas pie senā Lielupes kara ceļa uz Zemgali jau 13. gadsimtā izveidojuši Daugavgrīvas cisterciešu klostera mūki. Jauna koka baznīca uzcelta un iesvētīta Zviedru Vidzemes laikā starp 1660. un 1692. gadu. 1802. gadā pie Annas baznīcas tika ierīkota pagasta skola zemnieku bērniem. Līdz mūsdienām saglabājusies laikā no 1872. līdz 1874. gadam pēc arhitekta Johana Daniela Felsko projekta celtā mūra baznīca."