lv | ru | en
CENAS PIEPRASĪJUMS

Visbeidzot tiek sakārtota ugunsdrošība un darba aizsardzība ar mūsu draudzē, Mārtiņa ev. luteriskajā baznīcā, Rīgā, 2018. gada 30. decembris

Tad nu visbeidzot tiek sakārtota ugunsdrošība un darba aizsardzība arī mūsu draudzē, Mārtiņa ev. luteriskajā baznīcā. Pirms tam tika sakārtota ugunsdrošība Piņķu Sv. Jāņa evanģēliski luteriskai baznīcai Piņķos un Babītes sv. Annas luterāņu baznīcai. Tagad ir pienākusi kārta mūsu draudzei sakārtot dokumentāciju. Ir izstrādāta instrukcija darba aizsardzībā kulta celtnei, baznīcai. Tāpat ir uztaisīts ugunsdrošības instruktāžas žurnāls Mārtiņa draudzei un citi dokumenti, kas nepieciešami ugunsdrošībai un darba aizsardzībai.